کارت خرید - MP-Hosting Ltd
#سفارش شما

انتخاب پکیج

SOCKS Server
£3.00 GBP/ماهانه
 • OS Ubuntu 16.04
 • CPU 1 core (2.93ghz)
 • Ram 512 MB
 • HDD 5gig
 • IP4 1 ip address
Crown Node V132
£3.00 GBP/ماهانه
 • Server No1
 • OS Ubuntu 16.04
 • CPU 1 core (2.93ghz)
 • Ram 2 Gig
 • HDD 15gig
 • IP4 1 ip address
MUE 2.1.3
£7.00 GBP/ماهانه
 • Server No1
 • OS Ubuntu 16.04
 • CPU 1 core (2.93ghz)
 • Ram 2 Gig
 • HDD 15gig
 • IP4 1 ip address
Crown V13.4
£3.00 GBP/ماهانه
 • Server No2
 • OS Ubuntu 16.04
 • CPU 1 core (2.93ghz)
 • Ram 2 Gig
 • HDD 15gig
 • IP4 1 ip address
کپی رایت و کپی;2019 MP-Hosting Ltd. همه حقوق محفوظ است.